ЗДО №6, ”Золотий ключик”, Жашків
Жашківський район, Черкаська область

Методична робота

"УСПІХ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ –

ВІРНО СПЛАНОВАНИЙ І КЕРОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС"

В. О. Сухомлинський

ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ

Кравчук Алла Михайлівна

ЖИТТЄВЕ КРЕДО: "ВІДДАЙ ЛЮДИНІ КРИХІТКУ СЕБЕ, ЗА ЦЕ ДУША НАПОВНЮЄТЬСЯ СВІТЛОМ"

 ЛІНА КОСТЕНКО

Робота в закладі дошкільної освіти "Золотий ключик"  №6 ведеться згідно річного плану. План спрямований на виконання завдань Закону України “Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти.

Педагогічний колектив працює над всебічним загальним розвитком вихованців відповідно до їхніх потенційних можливостей, формування базису особистісної культури: самообслуговування, комунікації, пізнавальної мотивації, бажання і вміння вчитися.

Головним напрямком діяльності кожного вихователя були і залишаються охорона, зміцнення здоров`я дітей, забезпечення необхідних умов для їх фізичного та психічного та розумового розвитку.

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ ВІДПОВІДАЄ НАСТУПНИМ ПРАВИЛАМ:

- організована нестандартно, яскраво, жваво, цікаво, з урахуванням індивідуальних запитів і можливостей педагогів;

- приносить вихователям відчутну практичну допомогу, тобто має безпосередній вихід;

- позначається на рівні підготовленості вихованців;

- задовольняє духовні, естетичні, моральні та інші запити педагога;

- постійно користується увагою адміністрації: стимулюється, контролюється, враховується при підбитті підсумків;

- створює умови для виникнення людських контактів і творчого спілкування з колегами, об’єднує спрямованістю до загальної мети.

ПРІОРІТЕТИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Є:

- варіативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки та практики, про нові вимоги до фахівця;

- диференційоване навчання й розвиток педагогічних кадрів, підвищення їх кваліфікації;

- формування, виявлення, вивчення та впровадження найбільш цінного перспективного досвіду педагогічної діяльності;

- підготовка методичного забезпечення для здійснення освітнього процесу;

- формування готовності до професійного самовдосконалення.

МЕТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

Удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів, вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів, запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до освітнього процесу.

НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

- підвищення соціально-психологічної культури педкадрів;

- удосконалення педагогічної майстерності;

- сприяння в опануванні світової та національної, мовної й побутової культури;

- розвиток спеціальних умінь і навичок.

 

ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ Є:

- підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;

- вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;

- сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою;

- підтримка ділового тонусу педагогів;

- стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;

- створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання;

- оптимізація системи мотивації педагогів до підвищення фахової майстерності та узагальнення власного педагогічного досвіду.

РЕЗУЛЬТАТ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

становлення індивідуальної авторської, якісної системи педагогічної діяльності, коли кожний педагог охоплений увагою методиста, разом з ним моделює, планує діяльність, одержує позитивні результати.

 

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ  ЗАКЛАДУ  НАПОВНЕНИЙ МАТЕРІАЛАМИ ЗА ТАКИМИ РОЗДІЛАМИ:

- нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти;

- документація вихователя-методиста з освітньо-виховної роботи;

- інформація про педагогічні кадри;

- педагогічні посібники, зразки наочності, ігрові та дидактичні матеріали;

- періодичні видання, психолого-педагогічна, методична та дитяча художня література;

- технічні засоби, фото-, аудіо- та відеоматеріали.

 

Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані та розташовані для зручного використання, що відображено у каталозі методичного кабінету. Окремими розділами виділено нормативні документи, документація вихователя-методиста; матеріали атестації працівників; співпраця зі школою, родиною, матеріали перспективного педагогічного досвіду.

                         

Логін: *

Пароль: *