ЗДО №6, ”Золотий ключик”, Жашків
Жашківський район, Черкаська область

Організація науково-методичної роботи

Успіх роботи закладу дошкільної освіти багато в чому залежить від рівня професійно-педагогічної компетентності вихователів. Тому головне в науково-методичній роботі закладу дошкільної освіти − надання систематичної, своєчасної і достатньо практичної допомоги вихователям. Завдання вихователя-методиста – знайти доступні і водночас ефективні методи підвищення педагогічної майстерності, які спонукатимуть вихователів  підвищувати свій фаховий рівень без спонукання «зверху», сприятимуть збагаченню їх педагогічного досвіду, формуватимуть у них навички самостійного аналізу власної професійної компетентності. Вимоги до особистісних і фахових якостей вихователя постійно зростають, що потребує удосконалення та урізноманітнення форм методичної роботи. У закладах дошкільної освіти для підвищення професійного рівня педагогічних працівників  використовуються  три  групи  форм  організації методичної  роботи: колективні, групові, індивідуальні...

https://www.pedrada.com.ua/article/2182-metodichna-robota-v-zaklad-

Інструктивно-методичні рекомендації "Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 н. р."

 https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-diyalnosti-zakladiv-osviti-sho-zabezpechuyut-zdobuttya-doshkilnoyi-osviti-u-20192020-navchalnomu-roci

 

Закон України «Про освіту» надав кожному закладу освіти автономію: академічну, організаційну, фінансову і кадрову, а керівнику - в управлінні закладом, прийнятті рішень щодо організації його роботи...

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
 

Закон України про дошкільну освіту

https://zakon.help/law/2628-III

 

Оновлені повноваження педагогічної ради ЗДО: опрацьовуємо новий Закон "Про освіту"
https://www.pedrada.com.ua/article/1515-onovlen-povnovajennya-pedagogchno-radi-zakladu-doshklno-osvti - Копіювання дозволяється з цитуванням джерела (Квасилівський ЗДО): http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1206
 

Форми методичної роботи з педагогами

http://osnova.com.ua/news/889-Форми_методичної_роботи_з_педагогами

Логін: *

Пароль: *